Doradztwo i szkolenia

Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI sp. z o.o. oferuje szkolenia, wykłady, doradztwo i opiniowanie w zakresie:

• renaturyzacji rzek 
• ochrony i stanu ichtiofauny 
• kontrolowanego rozrodu ryb 
• gospodarki wędkarsko-rybackiej na rzekach

PEBI korzysta z usług najlepszych specjalistów z daniej dziedziny dzięki czemu może zagwarantować najwyższą jakość merytoryczną oferowanych szkoleń i ekspertyz.