Pracownia

      Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI sp. z o.o. powstała w 2013. Jej udziałowcami są specjaliści z dziedziny Ichtiobiologii, rybactwa, zarządzania i informatyki. Osoba odpowiedzialną za stronę merytoryczną i naukową jest prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, były wieloletni pracownik naukowy Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest specjalistą ichtiologiem, znawcą problemów zagospodarowania rybackiego wód, kontrolowanego i naturalnego rozrodu ryb, restytucji ginących gatunków ryb oraz renaturyzacji rzek. Od wielu lat współpracuje z instytucjami naukowymi takimi jak Instytut Rybactwa Śródlądowego (IRS) i Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz odpowiedzialnymi za gospodarkę rybacką (PZW), wodną (RZGW) oraz organizacjami ekologicznymi takimi jak WWF Polska, Towarzystwo na Rzecz Ziemi i inne.