Monitoring

Pracownia oferuje kompleksowe badania monitoringowe ichtiofauny rzek

Pracownicy PEBI mają kilkunastoletnie doświadczenie w tego typu badaniach zdobyte na rzekach całej Polski (Wisła, Nida, Raba, Rudawa, Dunajec, Wisłoka, Wisłok, San, Narew, Pisa i dziesiątki ich dopływów) gdzie dokonali badań na kilku tysiącach stanowisk.

PEBI posiada najwyższej klasy, nowoczesny, specjalistyczny sprzęt połowowy (agregaty połowowe plecakowe i stacjonarne), osprzęt oraz samochody terenowe. Odłowy agregatowe możemy przeprowadzić brodząc lub z łodzi. W badaniach stosujemy najwyższe standardy obowiązujące przy pracy ze zwierzętami oraz stosujemy najlepsze procedury prac terenowych zgodnie z wytycznymi dla monitoringu obszarów Natura 2000.