Pierwszy sezon badań nad wpływem Elektrowni Połaniec na ichtiofaunę Wisły (08.05.20)

W marcu 2020 PEBI podpisało umowę z Towarzystwem na rzecz Ziemi (TNZ) na przeprowadzenie badań ichtiofauny Wisły oraz ilości ichtioplanktonu zasysanego wraz z wodą chłodnicza do Elektrowni Połaniec. Jest to kolejny etap kompleksowych badań nad wpływem elektrowni termicznych z otwartym systemem chłodzenia na ichtiofaune rzek. Do tej pory badania prowadzono w Kozienicach i Ostrołęce. Badania prowadzone będą przez cały 2020 we współpracy z Gospodarstwem Rybackim Mazanów (Dr Michał Nowak)

Kontynuacja badań nad wpływem Elektrowni Kozienice na ichtiofaunę Wisły (08.05.20)

W marcu 2020 PEBI podpisało kolejną umowę z Towarzystwem na rzecz Ziemi (TNZ) na kontynuację badań mających na celu ocenę wpływu Elektrowni Kozienice na skład i strukturę ichtiofauny Wisły, zwłaszcza poniżej ujścia wód pochłodniczych. Kontynuowane będą jednocześnie badania nad ilością ichtioplanktonu zasysanego do systemów chłodniczych Elektrowni Kozienice. Podobnie jak w latach 2018 i 2019 badania prowadzone są wspólnie z Gospodarstwem Rybackim Mazanów (Dr Michał Nowak).

Kontynuacja współpracy z Okręgiem PZW w Krośnie w roku 2019 (26.09.19)

Pracownia PEBI wspólnie z PZW Krosno wykona kompleksowe badania rzeki San w granicach obwodów rybacki nr. 4 i 5 (od Myczkowiec do m. Nozdrzec). Stanowiska połowowe będą zlokalizowane w tych samych miejscach co w badaniach z 2014.

Kontynuacja współpracy z Panem Maciejem Wilkiem - Użytkownikiem Rybackim obwodu rybackiego Mała Wisła. (26.09.19)

W związku z zadaniami monitoringowymi w ramach projektu GIOŚ/IRS pracownia PEBI wykona w pażdzierniku 2019 dodatkowe badania monitoringowe Wisły na odcinku od źródeł do ujścia do zbiornika Goczałkowickiego.

Państwowy Monitoring Ichtiofauny Rzek GIOŚ/IRS (17.09.19)

PEBI po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskim monitoringu ichtiofauny rzek koordynowanym przez GIOŚ i IRŚ. Badania zaplanowane są na 3 lata (2019-2021). W roku 2019 PEBI otrzymało zadania w Woj. Śląskim, Podkarpackim i Małopolskim (ogółem 50 stanowisk). Otrzymało także zadanie koordynacji monitoringu w Woj. Małopolskim.