Współpraca z Towarzystwem Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot (28.03.19)

Na zlecenie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot - ogólnopolskiej organizacji ekologicznej oraz we współpracy z Gospodarstwem Rybackim Mazanów (Dr M. Nowak) PEBI rozpoczyna badania nad wpływem Elektrowni Ostrołęka na ichtiofaunę rzeki Narew. Badania mają trwać przez cały 2019.

Współpraca z Fundacją WWF Polska w 2019 (28.03.19)

PEBI podpisała umowę na monitoring ichtiofaunistyczny rzeki Bóbr w okolicach Jeleniej Góry i Wojanowa na fragmencie rzeki poddanej pracom utrzymaniowym, regulacyjnym oraz renaturyzowanym. Badania obejmują dwukrotne odłowy rzeki - w okresie wiosennym i i letnim.

Wygrany przetarg w RDOŚ Rzeszów (28.03.19)

PEBI wygrała przetarg na monitoring obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 pod kątem głowacza białopłetwego Cottus gobio. Termin wykonania: 2019-2020

Monitoring Obwodów Rybackich PZW Przemyśl (28.03.19)

Pracownia PEBI przeprowadzi w 2019 monitoring ichtiofaunistyczny obwodów Rybackich rzeki Lubaczówka, Mleczka oraz San (nr.8) będących pod opieka PZW Okręg Przemyśl.

Kontynuacja badań Wisły w Kozienicach w 2019 (28.03.19)

Pracownia PEBI podpisała kolejną umowe z Towarzystwem na rzecz Ziemi na kontynuację badań Wisły w rejonie Elektrowni Kozienice w aspekcie jej destrukcyjnego wpływu na Ichtiofaunę Wisły. Badania przeprowadzone będa wspólnie z Gospodarstwem Rybackim Mazanów (Dr. M. Nowak)