Współpraca z Towarzystwem na Rzecz Ziemi (TNZ) (24.08.18)

W 2018 PEBI podpisało umowę z organizacją ekologiczną Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia na wykonanie badań ichtiofauny Wisły w rejonie elektrowni w Kozienicach ze szczególnym uwzględnieniem form narybkowych. Badania maja na celu oszacowanie strat w ichtiofaunie Wisły wywołanych przez pobór wody do systemów chłodzących elektrowni. Badania prowadzone we współpracy z Gospodarstwem Rybackim Mazanów trwają cały rok 2018.

Współpraca z Panem Maciejem Wilkiem - Obwód rybacki rzeki Wisła nr. 1. (24.08.18)

POd koniec marca firma PEBI przeprowadziła serię odłowów ratunkowych ryb z kilku odcinnków rzeki Brennica narażonych na szkodliwy wpływ robót ziemnych związanych z odbudową progów stabilizacyjnych.

Współpraca z PZW Krosno w 2018 (24.08.18)

PEBI wykonuje badania monitoringowe zbiorników zaporowych BESKO oraz MYCZKOWCE

Współpraca z PZW Krosno w 2018 (24.08.18)

Na zlecenie Z.O. PZW Krosno firma PEBI wykonuje badania monitoringowe obwodów rybackich rzeki OSŁAWA, STRWIĄŻ oraz WIAR. ŁAcznie ok 20 stanowisk badawczych

Współpraca z firmą CDM-Smith Warszawa (30.11.17)

NA zlecenie firmy CDM-Smith w Warszawie PEBI wykonała kompleksowe badania ichtiofauny rzeki Ropy i dopływów w obwodzie rybackim nr. 3. Badania wymagane przez RDOŚ w Rzeszowie były konieczne dla uzyskania decyzji środowiskowej na budowę wałów przeciwpowodziowych w dolnym odcinku rzeki Ropy w rejonie m. Osobnica.