Współpraca z organizacją GREENPEACE Polska (30.11.17)

W sierpniu 2017 PEBI wykonała badania składu i rozmieszczenia ichtiofauny w rzekach Olęsnica i Pyszna (Woj. Łódzkie, dopływy Warty) na zlecenie międzynarodowej organizacji ekologicznej Greenpeace. Badania wykonywano pod kątem planowanej w rejonie dorzeczy tych rzeki nowej odkrywki węgla brunatnego dla elektrowni Bełchatów.

Monitoring Ichtiofauny rzek dla GDOŚ/IRŚ 2017-19 (30.11.17)

Latem 2017 PEBI podpisało 3-letni kontrakt z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na monitoring 60 stanowisk na rzekach w Województwie Małopolskim i Śłąskim. Monitoring ten jest prowadzony na zlecenie GDOŚ i jest kontynuacją badań środowiska rozpoczętą w 2011 r.

Wspolpraca z Z.O. PZW w Nowym Sączu w 2016 (05.11.16)

PEBI sp. z o.o. wykonała 2 kompleksowe i skuteczne ekspertyzy połączone z badaniami terenowymi odnośnie planów inwestycyjnych MEW na Dunajcu (Świniarsko) i Porębiance (Mszana Dolna).

Współpraca z firmą RS-EKO i RZGW w Krakowie (2016) (05.11.16)

PEBI sp. z o.o. podpisał umowę i wykonała kompleksowy monitoring ichtiofauny zlewni Raby w e wspólpracy z RS-EKO , na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie w ramach analizy projektów inwestycyjnych w zlewni Raby. Umowa obejmowała wykonanie odłowó i analizę wyników na 32 stanowiskach w dorzeczu Raby. Program zakończono pomyślnie 31 października 2016.

Współpraca z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w 2016 (05.11.16)

PEBI sp. z o.o. podpisała umowę z IOP PAN w Krakowie na wykonanie i opracowanie badań na 10 stanowiskach w ramach monitoringu obszarów NATURA 2000. Projekt zakończono z powodzeniem 18. X. 2016