Współpraca z PZW w Krośnie 2016 (05.11.16)

PEBI sp. z o.o. podpisała umowę na wykonie monitoringu ichtiofaunistycznego obwodów rybackich: Wisłoka 1 i 2, Jasiołka 1 oraz Ropa 3 będących w gestii PZW w Krośnie. Umowa opiewa na badania ponad 40 stanowisk monitoringowych

Odłowy monitoringowe zbiornika Solińskiego 2015 (05.11.16)

Na zlecenie Z.O. PZW w Krośnie PEBI wykonała badania monitoringowe ichtiofauny zbiornika Solińskiego (odłowy sieciowe). Badania wykonano w okolicach m. Polańczyk i Wołkowyja.

Badania monitoringowe dla PZW w Przemyślu w 2015 (05.11.16)

Na zlecenie Z. O. PZW w przemyśłu PEBI wykonała kompleksowe badania monitoringowe rzeki San w granicach obwodów rybackich nr. 6 i 7. Ogółem odłowiono 12 stanowisk brodzonych i 12 stanowisk łodziowych.

Monitoring Środowiska GDOŚ c.d. 2015 (05.11.16)

W drugim roku współpracy z GDOŚ i IRŚ wykonano badania ichtiofauny na 20 stanowiskach rozlokowanych Polsce środkowej i wschodniej.

Udział w programie monitoringu ichtiofauny w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GDOŚ 2014. (05.11.16)

PEBI sp. z o.o. podpisała umowe z IRŚ w Olsztynie na wykonianie w latach 2014 - 2016 badań monitoringowych 44 rzek umiejscowiononych w woj. Śląskim, Świętokrzyskim, Mazowieckim, Lubelskim i Warmińsko-Mazurskim. W 2014 dokonono odłowu na 22 stanowiskach.