Współpraca z PZW Krosno w 2013 (11.08.16)

2013. PEBI sp. z o.o. Podpisała umowę z Z.O. PZW w Krośnie na opracowanie nowych operatów rybackich na obwody rybackie będące w gestii PZW Krosno: San 1, 3, 4 i 5 oraz Osława 1, Strwiąż 1 oraz Solinka 1.

Prace w obwodzie rybackim Mała Wisła nr. 1 (11.08.16)

2013. PEBI sp. z o.o. Podpisała umowę z użytkownikiem rybackim obwodu rybackiego Mała Wisła nr. 1, a następnie wykonała badania monitoringowe ichtiofauny obwodu oraz opracowała operat rybacki dla tego obwodu .