Kadra 

Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk jest byłym pracownikiem naukowym Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa UR w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie rozrodu ryb, rybactwa rzecznego, ochrony ryb i renaturyzacji rzek. Jego pasja są podróże wędkarskie. Do chwili obecnej odbył samodzielne podróże do Skandynawii, Rosji, Mongolii, Wietnamu, Argentyny, Brazylii, Chile, Peru, Turcji, Islandii, Indii, Kenii, Tanzanii i na Grenlandię.

 

 

 

 

mgr inż. Dariusz Skowronek jest prywatnym przedsiębiorcą, specjalistą w sprawach organizacji i zarządzania. Jego pasją jest wędkarstwo muchowe, myślistwo i fotografia przyrodnicza. Jest autorem kilku artykułów w fachowej prasie myśliwskiej odnośnie polowań na ptactwo wodne i tresury psów myśliwskich.

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

Pracownia dysponuje wykwalifikowanym personelem technicznym rekrutującym się, między innymi, ze środowiska absolwentów kierunku rybactwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pracownia ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i firmami zajmującymi sie rybactwem i ochroną przyrody. Wśród nich są miedzy innymi:

1. Instytut Rybactwa Śródlądowego IRS w Olsztynie

2. Instytu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

3. Polski Związek Wędkarski PZW 

4. Zakład Badań Ekologicznych 

5. Fundacja WWF Polska

6. Towarzystwo na Rzecz Ziemi TNZ

7. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

8. Gospodarstwo Rybackie Mazanów