Opracowania

    Pracownia oferuje naukowe opracowanie wyników badań monitoringowych w formie szczegółowych raportów wraz z ocena stanu populacji i srodowiska (index EFI+). Przygotowujemy również  i/lub aktualizację operaty rybackie oraz wszelkie ekspertyzy dotyczące wpływu inwestycji (MEW, jazów, progów, ujęć wody eyc) na stan ichtiofauny i środowisko naturalne rzek.